Outsourcing i Spanien

Outsourcing i Spanien

Outsourcing | Rekrytering | Bemanning | Ärendehantering

Kundservicechefens utmaningar

Den här bloggposten riktar sig till dig som arbetar med kundservice/kundsupport och är chef eller ansvarig. Eller dig som är Customer Success Manager i ett företag i tillväxt där ni behöver skapa förutsättningar för att skapa en kundservice/supportfunktion i företaget:

Kundservicechefers största utmaning är att upprätthålla en hög kundnöjdhet samtidigt som de hanterar de olika utmaningar som kan uppstå i en kundtjänstorganisation. Dessa utmaningar kan vara tekniska problem, personalfrågor eller kundrelaterade problem.

Smiling assistant using a headset in a call center

Nedan följer några av de vanligaste utmaningarna som kundservicechefer står inför:

1. Att hantera olika kundperspektiv:

Kundservicechefer måste hantera olika kundperspektiv samtidigt som de arbetar med kundnöjdhet. Varje kund har unika behov och förväntningar, och det kan vara svårt att uppfylla dessa behov på ett konsekvent sätt. Att förstå kundernas behov och att vara lyhörd för deras feedback är en viktig del av att hantera dessa utmaningar.


2. Personalhantering:

Att motivera och behålla riktigt bra personal kan vara en utmaning för kundservicechefer. Det är viktigt att ha en tydlig arbetsbeskrivning och att vara tydlig med vilka förväntningar som finns för medarbetarna. Att stödja personalen genom utbildning och utveckling kan också hjälpa till att upprätthålla en hög kundnöjdhet.


3. Att hantera tekniska problem:

Tekniska problem kan uppstå när som helst och det är viktigt att kundservicechefer har en plan för hur man hanterar dessa problem. Detta inkluderar att ha en reservplan för när systemen fallerar och att ha en plan för att hantera kundens frustration när tekniska problem uppstår.


4. Hantera kundklagomål:

Kundklagomål kan vara svåra att hantera, särskilt om de är orättvisa eller baserade på missförstånd. Kundservicechefer måste ha en plan för att hantera dessa klagomål på ett professionellt sätt och för att se till att kunden känner sig lyssnad på och tagen på allvar.


5. Att hantera höga förväntningar:

Kundservicechefer står inför höga förväntningar från kunder, chefer och andra intressenter. Detta kan vara stressande och det är viktigt att ha en plan för att hantera dessa förväntningar och att vara öppen för feedback och förbättringsförslag. 


7. Sätta upp KPI:er

För att kunna mäta olika saker mot uppsatta mål. Och att hitta dessa samt ha digitala verktyg där ni kan få fram dem löpande inkl. statistik.


Sammanfattningvis

Sammanfattningsvis är kundservicechefers största utmaning att upprätthålla en hög kundnöjdhet samtidigt som de hanterar de olika utmaningar som kan uppstå i en kundtjänstorganisation.

Att då ha och hantera ovan måste din organisation även ha ett välfungerande ärendehanteringssystem. Det kan vara helt avgörande för att få nöjda kunder som vänt sig till er med en fråga eller ett problem.

Att ha en tydlig plan för att hantera kundklagomål och tekniska problem och att hantera olika kundperspektiv är avgörande för att uppnå framgång i denna roll.


Vad kan vi hjälpa till med?

Vi har lång erfarenhet av att hantera kundtjänst och både rekrytering och bemanning av kundtjänster och inte minst ärendehantering.

Är du nyfiken och veta mer om vad vi kan göra, t ex kring:

  • outsourcing av kundtjänst och kundservice, hjälp 
  • hjälp med bemanning
  • rekrytering
  • ärendehanteringssystem - testa vår erfarenhet så kan vi ge rätt råd och stöd

Läs mer här

Teamet på Voicedesk