Outsourcing i Spanien

Outsourcing i Spanien

Outsourcing | Rekrytering | Bemanning | Ärendehantering

20 fördelar med att oursourca företagets kundservice 2024

I dagens konkurrensutsatta affärsvärld är en effektiv kundservice avgörande för företagets framgång. Att hantera denna funktion internt kan dock vara både kostsamt och resurskrävande.

Därför bör allt fler företag överväg att outsourca sin kundservice till en extern partner. Genom att göra detta kan företag dra nytta av en mängd fördelar, från kostnadsbesparingar till förbättrad kundupplevelse.

Vill du ladda ner en matnyttig Checklista - om 20 fördelar med outsourcing av kundsupport kan du göra det här:

Beroende också på i vilken fas företaget befinner sig i kan en outsourcing komma väl till pass. Är ni ett scale-up-företag som säljer produkter/tjänster/Saas där er huvuduppgift är just det men där supporten tar allt mer i tid och resurser? Ja då är detta ett perfekt tillfälle att redan nu fundera på en outsourcing. 

Har företaget sedan länge haft en kundservice-funktion men som tar allt mer i anspråk och där det finns tydliga krav från ledning att både kostnadsbespara och effektivisera kundupplevelsen - ja då är outsourcing också ett alternativ.

WORKSHOP VD kopia (kopia)

Nedan finner du en checklista med 20 fördelar som företag bör överväga när de tar beslutet att outsourca sin kundservice."

Checklistan

Här är en checklista med fördelarna med att outsourca kundsupport till ett externt företag.

1. Kostnadsbesparingar
Minska lönekostnader, utbildningskostnader och infrastrukturkostnader genom att använda externa kundservice-funktioner.

2. Flexibilitet och skalbarhet
Anpassa din kundsupport efter behov och skala upp eller ner snabbt enligt säsongsmässiga eller efterfrågan-variationer. Detta är en av de viktigaste USParna för att ha en outsourcad kundservice - just flexibiliteten.

3. Expertis och erfarenhet 
Dra nytta av den specialiserade kompetensen och erfarenheten som ett externt företag kan erbjuda, särskilt om de har arbetat med kundservice inom din bransch.

4. Fokus på kärnverksamhet

Låt ditt företag fokusera på sina kärnverksamheter och strategiska initiativ medan det externa företaget hanterar kundsupporten.

5. 24/7 Tillgänglighet

Ni kan enklare erbjuda utökad kundservice, längre öppettider, fler dagar, t o m dygnet runt utan att behöva anställa och schemalägga personal för nattskift.

6. Minska personalhantering

Slipp anställningsprocessen, utbildningen, övervakningen och personalhanteringen, vilket kan vara tidskrävande och kostsamt.

7. Möjlighet att utöka geografisk räckvidd

Genom att outsourca kan du erbjuda kundsupport på flera språk eller till kunder i olika geografiska regioner utan att öka komplexiteten.

8. Bättre teknologi och infrastruktur

Dra nytta av det externa företagets teknologiska resurser och infrastruktur för att förbättra kundsupport-processen. Få hjälp med att införa AI-baserade tjänster t ex.

9. Snabbare implementering

Kom igång med kundsupporten snabbt och smidigt, utan de långa ledtider som kan vara nödvändiga vid interna upprättanden.

10. Möjlighet att testa nya strategier

Använd det externa företaget som en testbädd för att experimentera med nya kundsupport-strategier och koncept innan du implementerar dem internt.

11. Bättre kundupplevelse

Med rätt outsourcingpartner kan du förbättra kundtillfredsställelsen genom att tillhandahålla snabbare svarstider och kvalitativ kundsupport.

12. Riskhantering

Sprid riskerna genom att ha flera leverantörer för kundsupport, vilket kan minska påverkan av eventuella störningar eller problem.

13. Ökad konkurrenskraft

Genom att outsourca kan du och företaget fokusera på att bli mer konkurrenskraftig på er kärnmarknad och förbättra era produkter eller tjänster.

14. Möjlighet till mervärdestjänster

Många outsourcing-företag erbjuder även mervärdestjänster som analys av kunddata och förbättringsrekommendationer. Och inte minst ärendehanteringssystem i tiden.

15. Skalbarhet av flera kanaler

Utöver telefonsupport kan du också utöka kundsupport till chatt, e-post och sociala medier genom att använda en extern partner.

16. Minskad personalomsättning

Slipp bekymra dig för personalomsättning inom kundsupport-teamet, vilket kan påverka kontinuiteten och kvaliteten på tjänsten. Här finns även mycket att spara ur ett ekonomiskt perspektiv.

17. Ökad produktivitet

Genom att outsourca kan du använda personalen mer effektivt för andra uppgifter och projekt.

18. Bättre rapportering och uppföljning

Dra nytta av avancerad rapportering och analys som externa företag kan erbjuda för att förbättra prestanda och processer.

19. Skapar en konkurrensfördel

Använd outsourcad kundsupport som en unik försäljnings- eller marknadsföringsfördel gentemot dina konkurrenter.

20. Flexibel kontraktsstruktur

Anpassa outsourcing-kontraktet enligt dina specifika behov och ändra det när din verksamhet utvecklas.

Innan du beslutar dig för att outsourca kundsupporten bör du noga överväga dessa fördelar och se till att välja en pålitlig och erfaren outsourcingpartner som kan uppfylla dina krav och mål. 

Ibland kan det vara skönt att ha ett externt bollplank att kunna diskutera en sådan här viktig strategi med och vill du ta en förutsättningslös diskussion med oss - hoppas vi att du kontaktar vår VD Roland Sandström som har lång erfarenhet av just detta.